Galerie vidéos

120218 - Démo SEN RI NO MICHI KENDÔ MONS - Télévie WASMÜEL

120218 - Démo SEN RI NO MICHI KENDÔ MONS - Télévie WASMÜEL
  • Démo de kendo du SEN RI NO MICHI KENDÔ MONS, réalisée à l'occasion du Télévie à WASMUEL, le 12 février 2012."

Kendo shinai bokken no mons démo sen ri michi havré

120923 - Demo Mizoguchi-Ha Itto Ryu Kata by Ozawa Sensei

120923 - Demo Mizoguchi-Ha Itto Ryu Kata by Ozawa Sensei
  • Démo faite par Ozawa Hiroshi Sensei du Mizoguchi-Ha Itto Ryu Kata de Fukushima durant le séminaire de Prague (Toru Giga Cup PRAGUE 2012)"

Kendo Japan samurai katana shinai bogu martial kata sabre Art samourai Japon fukushima toru giga prague ozawa sensei

P1060878

P1060878
  • Hirakawa Nobuo sensei, Kyoshi 8 Dan Kendo au Taïkaï de Kyoto 2013

Kendo Japan katana shinai bogu martial kata Art samourai hakama keiko gi