hakama

  • P1060878

    Hirakawa Nobuo sensei, Kyoshi 8 Dan Kendo au Taïkaï de Kyoto 2013