samourai

P1060878

P1060878
  • Hirakawa Nobuo sensei, Kyoshi 8 Dan Kendo au Taïkaï de Kyoto 2013

Kendo Japan katana shinai bogu martial kata Art samourai hakama keiko gi

120923 - Demo Mizoguchi-Ha Itto Ryu Kata by Ozawa Sensei

120923 - Demo Mizoguchi-Ha Itto Ryu Kata by Ozawa Sensei
  • Démo faite par Ozawa Hiroshi Sensei du Mizoguchi-Ha Itto Ryu Kata de Fukushima durant le séminaire de Prague (Toru Giga Cup PRAGUE 2012)"

Kendo Japan samurai katana shinai bogu martial kata sabre Art samourai Japon fukushima toru giga prague ozawa sensei